Monday, 2 August 2010

அம்மா

 
அம்மா
என்றால்                       
என்ன
என்றேன்                                                                
வகுப்பறையில்.
ஒரு சிறிய மௌனத்துக்குப்பின்                               
ஒவ்வொரு குரலும்
ஒரு மெழுகுவத்தியைச்
சுட்டியது.
இப்போது வகுப்பறையில்
50 மெழுகுவத்திகள்.
50 பெண்களை
எரித்த நெருப்பில்
தாய்மை சுடர்விட்டது.
எனினும் ஏனோ 
கருகிய சுயங்களின்
சாம்பல் வண்ணத்தில் 
வகுப்பறை முழுதும்
இருளாய்ப்  போனது.

4 comments:

கீதா இளங்கோவன் said...

//கருகிய சுயங்களின்
சாம்பல் வண்ணத்தில்
வகுப்பறை முழுதும்
இருளாய்ப் போனது//

கனத்து போனது மனது

சைக்கிள் said...

All glories carry hidden ashes.

சுந்தர்ஜி. said...

//கருகிய சுயங்களின்
சாம்பல் வண்ணத்தில்
வகுப்பறை முழுதும்
இருளாய்ப் போனது.//

இதைப் படித்த மதியம் மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது.பல நேரங்கள் இப்படி அமைந்து விடுகின்றன தோழி.

சைக்கிள் said...

அமைந்து விடுகிறதா? அமைக்கப் படுகிறதா? இதன் பின் உள்ள அரசியல் எத்தனை?